Data och Personuppgiftshantering


När du väljer fakturabetalning eller betalning Kontokredit godkänner du att Paynova AB (”Kreditgivaren”) genom varumärket ”Rendr.” använder dina personuppgifter enligt nedan.

INHÄMTNING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inhämtning och behandling av personuppgifterna sker inom ramen för utförandet av ditt köp.

Vi värnar om den personliga integriteten. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.
Genom att använda våra tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy och behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter du kan komma att ge i samband med ditt köp:

• Identitets- och kontaktinformation: namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.
• Betalningsinformation: bankkontonummer.
• IP adress.
• Uppgifter om de varor och/eller tjänster (inkl. artikelbeskrivningar och artikelnummer) som du har köpt och betalar genom faktura och/eller delbetalning och det pris som du betalat för varorna och/eller tjänsterna.
• Betalningshistorik.
• Kreditupplysning.
• Genomförda köptransaktioner.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv när du bekräftar ett köp på en Kreditgivarens websida som använder våra tjänster eller när du kontaktar kundsupport.

Syftet med behandlingen av personuppgifter under Avtalet är:

• Processa betalning och delbetalning.
• Kundautentisering.
• Riskbedömning och inhämtande av kreditupplysning.
• Processa utbetalning till kunder som begär ersättning.
• Hantera kundsupport.
• Delge inkassobolag information för indrivning.
• Rapportering för att hantera betalningsadministration.

Personuppgifterna behandlas med rättslig grund
Informationen du ger oss, såväl informationen om varorna/tjänsterna och din finansiella information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande.

Registrerades rättigheter
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering är:
• Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Kopian är gratis att begära.
• Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter.
• Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd") eller begära begränsning av behandlingen.
• Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall kan dock dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade finns skyddsåtgärder på plats, antingen genom ett beslut av EU-kommissionen att mottagarlandet upprätthåller godtagbar skyddsnivå eller dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör.

Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Det kan finnas legala skyldigheter som hindrar från att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, och konsumenträttslagstiftning.

Automatiskt beslutsfattande
Vid köp mot faktura görs ett automatiskt beslutsfattande om det skall tillåtas baserat på en kreditvärdering och din köphistorik, inklusive eventuella betalningsanmärkningar för missade betalningar av fakturor och delbetalningar. Att genomföra en kreditvärdering är en rättslig förpliktelse enligt konsumentkreditlagen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med:
kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det, ex. enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi delar även personuppgifter med våra tjänsteleverantörer och med kreditupplysningsföretag som ett led i att tillhandahålla våra tjänster.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Paynova AB. Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du höra av dig till dso@paynova.com med din adress och e-postadress.

Cookies
Vi använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Den används av tekniska skäl och för att förbättra upplevelsen. Cookies används även för att mäta trafiken på webbplatserna och för statistik.

Länkar: