Fakturavillkor

Här kan du ladda ned villkor och annan viktig information för våra tjänster.

FAKTURA

När du betalar med Rendr är Paynova AB kreditgivare och följande villkor gäller:

    • 14 dagars betalningstid
    • 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal
    • Möjlighet till delbetalning

Fakturan skickas via e-post i samband med leveransen av ditt köp. Om du saknar din faktura så finner du den och övrig betalinformation på e-handlarens fakturawebb eller genom att kontakta kundtjänst.

AVGIFTER & RÄNTA

En fakturaavgift kan debiteras enligt villkor angivna av e-handlaren vid köpet. Den vid var tid gällande faktureringsavgiften visas i samband med din beställning. Vid utebliven eller för sen betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr. Vid ytterligare aviseringar om obetalda fordringar kan en administrativavgift eller förseningsavgift om 29 kr tillkomma. Även en dröjsmålsränta om enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 24,00 procentenheter räknat från ursprunglig förfallodag tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

KREDITPRÖVNING

Vid köptillfället görs en kreditprövning som kan innebär att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen skickas då till dig per post. Paynova äger ensidigt rätt att neka köp.

OMVANDLING AV FAKTURA TILL FASTA DELBETALNINGAR

När du har fått hem din faktura kan du erbjudas att delbetala din faktura över flera månader. Vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig aviseringsavgift, 9,95 % i rörlig ränta och betalning över 12 månader är den effektiva räntan 24,1 %. Varje delbetalning uppgår då till 908 kr per månad och totalkostnaden blir 11 190 kr. Om du väljer att omvandla fakturan till delbetalning gäller följande allmänna villkor. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

När du väljer att betala ditt köp mot faktura innebär det att Handlaren och Paynova kommer att behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behandlas för att administrera ditt fakturaköp, inklusive genomföra kreditriskanalys och i övrigt på det sätt som beskrivs i ”Information om personuppgiftsbehandling”. I informationen beskrivs även dina rättigheter och kontaktuppgifter för frågor om behandling av personuppgifter.

Länkar: